Medyczna Platforma Edukacyjna

Szanowni Państwo

Jesteśmy zaszczyceni mogąc gościć Państwa na stronach Medycznej Platformy Edukacyjnej, stworzonej pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Wojskowej Izby Lekarskiej, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Miło nam również Państwa poinformować, że honorowym patronem Medycznej Platformy Edukacyjnej jest Minister Zdrowia.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest umożliwienie osobom reprezentującym zawody medyczne - przede wszystkim lekarzom, lekarzom-dentystom, pielęgniarkom i położnym - wypełnienie obowiązku kształcenia ustawicznego w sposób nowoczesny, a zarazem skuteczny i racjonalny ekonomicznie.

Z myślą o Państwa potrzebach zbudowaliśmy nowoczesny i elastyczny system @-edukacji, w którym znajdziecie Państwo wiele interesujących treści prezentowanych w formie kursów on-line, interaktywnych wykładów, forum dyskusyjnego i serwisów informacyjnych.

Użytkownikami Medycznej Platformy Edukacyjnej mogą być wyłącznie osoby zawodowo związane z medycyną, tzn. posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, a także pielęgniarki i położne. Dlatego też, aby uzyskać status użytkownika należy przejść przez procedurę rejestracji. Jest ona niezbędna, aby mogli Państwo zdobywać punkty edukacyjne i międzynarodowe punkty CME, które po ukończeniu danego kursu zostaną wpisane Państwu do "Elektronicznego Indeksu". W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów informacja o przyznanych Państwu punktach edukacyjnych zostanie przesłana do systemu ewidencyjnego właściwej terytorialnie Izby Lekarskiej.

Wierzymy, że system @-edukacji dostępny na Medycznej Platformie Edukacyjnej spełni Państwa oczekiwania i stanowić będzie źródło satysfakcji nie tylko dla jej użytkowników, ale także autorów kursów, należących wszak do wspólnoty zawodowej.

Dziękujemy za okazane nam zainteresowanie i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Operator Medycznej Platformy Edukacyjnej, TIM-Polska

WEJŚCIE