Seminarium online

28 września 2020, Warszawa

Covid-19. Sytuacja na świecie

Seminarium online

28 września 2020, Warszawa

PROGRAM

10.00 - 12.30

                               sesja wykładowa online

Otwarcie sesji

Red. Ewa Dux-Prabucka

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

Pandemia COVID-19 - aktualna sytuacja i realizowane działania

dr Paloma Cuchi

Przedstawiciel WHO w Polsce

Etyczna sprawozdawczość jako element działań ratujących życie
w kontekście pandemii COVID-19

James Creswick

Dział Komunikacji

Biuro Regionalne WHO dla Europy

Europejskie Centrum Środowiska i Zdrowia w Bonn

Pandemia w Madrycie oczami zwykłego obywatela

Marzenna Adamczyk

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej

w Królestwie Hiszpanii

Region madrycki wobec pandemii

Eugenia Carballedo Berlanga

Szefowa Kancelarii Premier Rządu Wspólnoty Autonomicznej Madrytu

Rola mediów podczas kryzysów sanitarnych

Fernando Simón Soria

Szef Centrum Koordynacji Alarmowej w Hiszpańskim Ministerstwie Zdrowia

Organizatorzy bardzo dziękują Światowej Organizacji Zdrowia, Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii oraz Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu za pomoc w przygotowaniu Seminarium

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Seminarium

28.09_COVID-19. Sytuacja na świecie_PROGRAM.pdf28.09_COVID-19. Sytuacja na świecie_PROGRAM.pdf

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia Warszawski Uniwersytet Medyczny Ambasada RP w HiszpaniiOrganizatorzy:


Warsaw Production DEVA MPE