Szacunkowo 30% globalnej populacji skarży się na dolegliwości przedniego przedziały kolana. Zazwyczaj są to ludzie starsi, pracownicy fizyczni lub sportowcy wyczynowi, ale coraz częściej problem dotyczy osób młodych, rekreacyjnie uprawiających sport, a nawet dzieci.

Wczesne usprawnianie poza obiektywnymi zaletami szybszego powrotu do sprawności pacjenta, większej mobilności, wygodniejszej higieny i możliwości wcześniejszego powrotu do pracy nie stanowi wielkiego wyzwania dla procesu rehabilitacji.

Dobór ćwiczeń i zadań dla pacjenta musi uwzględniać zmiany jakie zachodzą w trakcie gojenia, tak aby ich nie zaburzać, ale je w sposób kontrolowany kierunkować i stymulować.

Praca przedstawia program usprawniania stosowany w Centrum Medycyny Sportowej, wraz ze skróconymi wynikami badań porównawczych między leczeniem wczesnym i standardowym.

Autor: mgr Patrycja Klimkowska, Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie

W prezentacji przedstawione zostały przyczyny występowania zespołu cieśni podbarkowej, zaburzenia z nimi związane oraz sposoby leczenia zachowawczego.Zamieszczono również zarys rehabilitacji pooperacyjnej.

Autor: mgr Paweł Dąbrowski, Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie

Podstawową zasadą terapii manualnej jest dokładne zbadanie pacjenta, określenie planu, celu leczenia oraz rokowania.

Prezentacja przedstawia zespół technik stosowanych w dysfunkcjach narządu ruchu będących następstwem mikrourazów, urazów, przewężeń, stanów zapalnych, zablokowań, hypermobilności itp.

Autor: mgr Monika Mierzejewska, mgr Bartłomiej Łacheta, Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie