MPE: Medyczna Platforma Edukacyjna
Skip MPE - wiedza od ponad 15 lat
Pokaż lub ukryj blok

MPE - wiedza od ponad 15 lat

Dzielimy się wiedzą od 11 lat
Skip Patronat Honorowy
Pokaż lub ukryj blok

Patronat Honorowy

Minister Zdrowia
Skip Współpraca naukowa
Pokaż lub ukryj blok

Współpraca naukowa

Polska Akademia Nauk
Skip Paratus Semper Doceri
Pokaż lub ukryj blok

Paratus Semper Doceri

Szanowni Państwo!

Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. w art. 56.ust.1 stwierdza:

"Powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom".

Warto wiedzieć, że za opracowanie autorskiego multimedialnego programu edukacyjnego, każdy Użytkownik MPE może uzyskać legalnie 100 pkt. edukacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszej inicjatywy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redakcja@medycyna.org.pl

Z poważaniem
Redakcja MPE


Autorzy MPE

Prof. Tomasz Grodzicki Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CMUJ Kraków
Prof. Marian Klinger Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, UM Wrocław
Prof. Jerzy Walecki CMKP w Warszawie
Prof. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prof. Marek Jarema IPiN w Warszawie
Prof. Edward Wylęgała Szpital Kolejowy w Katowicach
Prof. Bohdan Wasilewski Zakład Psychosomatyki i Seksuologii CMKP, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie
Prof. Witold Z. Tomkowski Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prof. Paweł Małdyk Instytut Reumatologii w Warszawie
Dr n. med. Maciej Jędrzejowski Sektor prywatnej służby zdrowia
Dr n. praw. Radosław Tymiński www.prawalekarza.pl
Dr inż. Kajetan Wojsyk Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska OIL w Warszawie, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr n. med. Paweł Grzesiowski Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zakażeń
Dr hab. n. med. Maciej Sopata Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. Andrzej Górski Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Prof. Krzysztof Jeziorski Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. Paweł Śliwiński Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Prof. Maria Hanna Niżankowska Centrum Jaskry Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM, Wrocław
Dr hab. n. med. Wojciech Lisik Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
Dr n. med. Maciej Jagielak Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, WUM
Dr n. med. Jacek Lewandowski Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
Dr n. med. Sylwia Serafińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Prof. Leszek Pączek Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Dr n. med. Mariusz Niemczyk Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Dr n. med. Michał Ciszek Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Dr n. med. Anna Mosiołek Klinika Psychiatrii WUM, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza
Dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek Klinika Psychiatrii WUM, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza
Prof. Eugeniusz Baran Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Dr n. med. Wojciech Baran Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
Prof. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
Prof. Artur Mamcarz Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie; Zakład Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie
Prof. Andrzej Januszewicz Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytutu Kardiologii w Warszawie
Prof. Sławomir Dutkiewicz Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach
Prof. Romuald Dębski Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie
Prof. Bartosz Łoza Klinika Psychiatrii WUM; Szpital im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
Prof. Danuta Dzierżanowska Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Prof. Hanna Wolska Klinika Dermatologiczna WUM
Prof. Andrzej Wysokiński Katedra i Klinika Kardiologii AM w Lublinie
Prof. Anna Czech Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM, Centrum Diabetologii, Szpital Bródnowski, Warszawa
Prof. Jan Tatoń Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM, Centrum Diabetologii, Szpital Bródnowski, Warszawa
Prof. Jacek Juszczyk Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. Piotr Małkowski Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
Prof. Janusz Piekarczyk Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM
Prof. Andrzej Wojtowicz Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM
Prof. Krzysztof Simon Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu
Prof. Robert Flisiak Klinika Obserwacyjno-Zakaźna AM w Białymstoku
Prof. Anna Boroń-Kaczmarska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Prof. Janusz Cianciara Instytut Chorób Zakaźnych WUM, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Prof. Waldemar Halota Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Małgorzata Pawłowska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Magdalena Durlik Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Prof. Wojciech Służewski Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. J. Paweł Gieorgica Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku; Catholic University of America w Waszyngtonie
Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki Zakład Chemioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dr n. med. Andrzej Krocin Zakład Protetyki i Zakład Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii WUM (były Adiunkt)
Dr n. med. Krzysztof T. Śliwowski Zahnklinik Rhein-Ruhr, Mulheim, Niemcy
Dr n. med. Aleksander Prejbisz Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
Dr n. med. Jerzy Jaroszewicz Klinika Obserwacyjno-Zakaźna AM w Białymstoku
Dr hab. med. Anna Jędryka-Góral Instytucie Reumatologii w Warszawie; Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dr n. med. Joanna Bugajska Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dr n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Pracownia Biologii Molekularnej, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Dr n. med. Konrad Walerzak Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM
Dr n. med. Jacek Adamek Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego wPoznaniu
Dr n. med. Maciej Janiszewski Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM
Dr n. med. Marcin Majkowski Zakład Stomatologii Zachowawczej IS WUM
Dr n. hum. Zdzisław Siwak Emerytowany nauczyciel akademicki WUM i CMKP w Warszawie
Dr Karolina Siudy Specjalizantka w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS WUM
Dr Tadeusz Pawlikowski, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. stom. Grażyna Tuderek-Sobocińska Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM
Dr psych. Agata Giza-Zwierzchowska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Pomorska Akademia Medycznej w Szczecinie
Dr psych. Maciej Skibiński Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr n. prawnych Anna Płatkowska Radca prawny
Dr Tadeusz Pawlikowski Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Mgr Grażyna Szyke, Mgr Tomasz Augustik Lingua Nova
Rob Ward, Krystyna Mańturzyk, Urszula Gutowska, Patrick Trompiz Sympozjum - szkoła językowa w Warszawie
Mgr Joanna Bień Aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Mgr Anna Ziemba-Michałowska Wykładowca i nauczyciel wiedzy o sztuce w szkołach artystycznych i Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie i Łodzi
Mgr Jerzy Osmelak CMKP w Warszawie
Mgr Katarzyna Semczuk Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Mgr Tadeusz Czajkowski Inżynier mechaniki precyzyjnej, konstruktor Carbon Valley Ltd.
Mgr Arkadiusz Rutkowski Prywatne Studium Techniki Dentystycznej w Płocku
Mgr inż. Janusz Pilitowski SZPZLO Warszawa-Ochota
Dyr. Dariusz Hajdukiewicz Urząd Miasta St. Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej
Lic. Tech. dent. Małgorzata Grodner, Centrum Szkolenia Podyplomowego, Medyczna Szkoła Policealna w Warszawie
Lic. Tech. dent. Paweł Makowiecki Laboratorium Techniki Dentystycznej M-Dentik w Bydgoszczy
Tomasz Wolszczak Ekspert w międzynarodowej firmie konsultingowej


Witaj w Medycznej Platformie Edukacyjnej.

Zapraszamy do rejestracji w portalu i korzystania z naszych kursów i programów.


Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Dziś roda, 22 maja 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


 
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)