Stres w okresie adolescencji ma decydujące znaczenie dla rozwoju nastolatków. Jest on z reguły korzystny, mobilizuje do wysiłku szkolnego. Po pokwitaniu, tworzy warunki do ostatecznego ukształtowania osobowości i dojrzewania społecznego. Jednak może też mieć charakter patologiczny, prowadząc do zaburzeń lękowych, uzależnień i depresji, a w konsekwencji - uniemożliwiając wejście w dojrzałe społecznie życie osób dorosłych.

Autor: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego