Chociaż od wielu lat zapowiadane jest wprowadzenie do klasyfikacji chorób - specyficznych zaburzeń wynikających z używania nowych technologii informatycznych, dotychczas jednak zjawiska te są reprezentowane zaledwie w jednym podrozdziale na temat zaburzeń nawyków i popędów (F63.9 wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10). Te propozycje są dużo poniżej oczekiwań i potrzeb. Widać problemy z samą identyfikacją zagrożeń informatycznych - podstawowymi ustaleniami, jak np. czy internet i telefony komórkowe są „szkodliwe”, „neutralne” czy „nieszkodliwe” dla zdrowia - a w konsekwencji - ze skutecznym przeciwdziałaniem zagrożeniom.

Autor: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego

Od roku 2013 nastąpił znaczący wzrost, o około połowę, częstości samobójstw w Polsce. Od względnie stabilnej liczby ok. 4000 samobójstw rocznie - w dekadzie lat 2003-2012, do ok. 6000 samobójstw rocznie - w kolejnych latach. Chociaż przyczyną wielu hospitalizacji psychiatrycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom samobójczym, to jednak większość przyczyn samobójstw pozostaje formalnie niewyjaśniona i - co należy podkreślić - bez związku z chorobami psychicznymi. Ryzyko zachowań samobójczych jest największe wśród osób, które doświadczyły wykluczenia, niezależnie od charakteru tego wykluczenia (z powodu wieku, pracy, płci, sytuacji rodzinnej, etc.).

Autor: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego

Zachowania seksualne można rozpatrywać w kilku niezależnych wymiarach. Życie seksualne może być traktowane, jako: źródło satysfakcji, radości, hedonizmu / sposób budowy więzi partnerów / początek i źródło świadomego rodzicielstwa / źródło kreatywnej energii życiowej, instynktownej i sublimującej do wielkich zadań życiowych. Jednak równocześnie życie seksualne, głównie ze względu na swoją popędową naturę, ma drugą stronę - mniej stabilną, a nawet ryzykowną w wielu aspektach zdrowia i życia społecznego.


Autor: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego

Stres w okresie adolescencji ma decydujące znaczenie dla rozwoju nastolatków. Jest on z reguły korzystny, mobilizuje do wysiłku szkolnego. Po pokwitaniu, tworzy warunki do ostatecznego ukształtowania osobowości i dojrzewania społecznego. Jednak może też mieć charakter patologiczny, prowadząc do zaburzeń lękowych, uzależnień i depresji, a w konsekwencji - uniemożliwiając wejście w dojrzałe społecznie życie osób dorosłych.

Autor: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego