Promotorami Wiedzy są:
Read-Gene Read Gene S.A. oraz
Narodowy Program ZdrowiaNarodowy Program Zdrowia

Autorzy: dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska