Promotorami Wiedzy są:
Read-Gene Read Gene S.A. oraz
Narodowy Program ZdrowiaNarodowy Program Zdrowia
Zadanie „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu" finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020


Autorzy: dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska

Program edukacyjny dla liderów organizacji pozarządowych i urzędników.