XXI edycja warsztatów  naukowo - edukacyjnych z cyklu Quo vadis medicina?  podejmuje temat „Astma w dobie epidemii koronawirusa”, z okazji Światowego Dnia Astmy  (5 maja 2020).

COVID-19 - alergie, astma, astma ciężka - zalecenia PTA

autor: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, Kierownik Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Astma - leczenie w dobie COVID-19

autor: dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na  Astmę, Alergię i POChP, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM

Astma ciężka a epidemia koronawirusa

autorka: dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM