Program zawiera 5 wykładów szczegółowo omawiających konsekwencje zdrowotne zanieczyszczenia powietrza:

 1. Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla ludzkiego zdrowia, autor:  dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, GIOS, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Jakość powietrza atmosferycznego - główny czynnik środowiskowego ryzyka zdrowotnego, autor: mgr inż. Krzysztof Skotak, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 3. Wpływ zanieczyszczeń powietrza m.in. na rozwój nowotworów, autor: prof. dr. hab. n. med. Jan Lubiński, Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA
 4. Świadomość lekarzy i pacjentów w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, autor: dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 5. Działania edukacyjne kampanii „Czas na Czyste Powietrze” realizowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, autor: dr Anna Koprowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

Program zawiera 6 wykładów wnikliwie omawiających problemy wpływu zamieszczeń powietrza na zdrowie:

 1. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym - zjawisko smogu, autor:  Dr inż. Barbara Toczko, GIOS, Dept. Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska
 2. Air pollution as a preventable cause of cancer, autor: Prof. Mark Parascandola, Ph.D, M.P.H., Epidemiologist and Program Director, Behavioral Research Program, Division of Cancer Control and Population Science, National Cancer Institute, Bethesda, MD
 3. Selen, Cynk i Arsen a ryzyko i leczenie raków, autor: Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, Zakł. Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych READ GENE S. A.
 4. Znaczenie czystego powietrza dla zdrowia dzieci - perspektywa UNICEF, autor: Dr Monika Kacprzak, Rzecznik Prasowy, UNICEF Polska
 5. Znaczenie powietrza a stan zdrowia dzieci, autor: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 
 6. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób układu oddechowego i krążenia. Profilaktyka antysmogowa, autor: Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, Kierownik Centrum Alergologii, Pulmonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji CMKP

Program zawiera 4 wykłady dogłębnie omawiające zagadnienia białaczki limfocytowej:

Otwarcie Medicinarium i powitanie uczestników, red. Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”

Wystąpienie inauguracyjne, Prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

1.Populacja 65+ w zdrowiu i chorobie, cz. 1 i cz. 2, autor:Dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Geriatrii

2.Układ krwiotwórc zy człowieka. Białaczka - czy to jedna choroba? cz. 1 i cz. 2,, autor: Dr n. med. Piotr Boguradzki, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

3.Przewlekła białaczka limfocytowa - choroba seniorów, autor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

4.Terapie stosowane w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, cz. 1 i cz. 2, autor: Dr n. med. Katarzyna Budziszewska, Kierownik Oddziału Diagnostyki Hematologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, CMKP, Warszawa

oraz "Skrót" wszystkich wystąpień wykładowych - cz. 1 i cz. 2.

Program zawiera 8 wykładów szeroko omawiających problemy szczepień:

Otwarcie Medicinarium i powitanie uczestników, red. Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”

Wystąpienie inauguracyjne, autor: Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prezes Warszawskiego Oddziału PTP, wiceprezes PTP

1.Szczepienia we współczesnym świecie, autor: Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM

2.Szczepienia ratują życie. Światowy tydzień szczepień 2016, autor:Dr n. med. Paulina Karwowska, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

3.Skąd wiemy, źe szczepionki są bezpieczne?, autor:Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz, Prof. NIZP - PZH, Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

4.Szczepienia wysokoskojarzone - mity a medycyna, autor:Lek. med. Karolina Wieruszewska-Kowalczyk, Dział Medyczny GSK

5.Wirus HPV - istotne zagrożenie dla obu płci, autor: Lek. med. Dominika Kowalska-Kouassi, Klinika Pediatrii CMKP - Szpital Bielański w Warszawie

6.Wirus ospy wietrznej, autor:Lek. med. Piotr Hartmann, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Pediatrii, Klinika Pediatrii CMKP - Szpital Bielański w Warszawie

7.Grypa - ryzyko powikłań,autor:Dr n. med. August Wrotek, Klinika Pediatrii CMKP - Szpital Bielański w Warszawie

8.Zaszczep się wiedzą, autor: Marzena Smolińska, Manager ds. Komunikacji, INFARMA

oraz "Skrót" wszystkich wystąpień wykładowych (dwie części)

Program zawiera 4 wykłady omawiające problemy HIV/AIDS:

1.Otwarcie i powitanie uczestników, red. Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”

2.Wystąpienie inauguracyjne, autor: Prof. dr hab. Jarosław Czubak, Krajowy konsultant z dziedziny ortopedii dziecięcej, Klinika Ortopedii CMKP, Otwock

3.Etiologia i epidemiologia HIV. Polska a świat, autor: Dr n. o zdr. Marta Niedźwiedzka - Stadnik, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

4.HIV/AIDS - objawy, diagnostyka, nowoczesne leczenie, powikłania, choroby towarzyszące, autor:Dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska, Wojewódzki Konsultant ds. Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

5.Kobieta w ciąży a HiV. Troska o matkę i dziecko, autor: Prof. dr.hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, CMKP

6.Profilaktyka wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, autor: dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn - Bartczak, Prezes Fundacji Edukacji Społecznej

oraz "Skrót" wszystkich wystąpień wykładowych (dwie części)

Program zawiera pięć wykładów omawiających problemy hemofilii:

 1. Wystąpienie wprowadzające, autor: dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, CMKP, Warszawa.
 2. Hemofilia. Postęp w terapii. Standardy światowe, autor: prof. Krystyna Zawilska, PTHiT, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB, Poznań
  Omawiane zagadnienia: Co to jest hemofilia wrodzona, epidemiologia. Kogo dotyczy, jakie są objawy. Jakie w związku z tym jest leczenie? Czynniki krzepnięcia - co to jest? Czym różnią się czynniki osoczowe od rekombinowanych? Narodowy Program Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych w latach 2012 - 2018.
 3. Pacjent z hemofilią szczególną troską lekarza, autor: dr Ewa Stefańska-Windyga, IHiT, Warszawa.
  Omawiane zagadnienia: Jak wygląda opieka nad pacjentami z hemofilią w praktyce? Jak powinna wyglądać idealna sytuacja, gdybyśmy mogli marzyć? Jakie byłyby to marzenia dotyczące organizacji opieki nad pacjentem z hemofilią? Dostępność do profilaktyki. Konieczne zmiany.
 4. Leczenie stomatologiczne. Umiejętne zabezpieczanie przed powikłaniami, autor: dr Grzegorz Czubak, Prywatna Przychodnia Stomatologiczna, Warszawa.
  Omawiane zagadnienia: Co każdy pacjent z hemofilią wiedzieć powinien?
 5. Rehabilitacja ważnym elementem terapii w hemofilii, autor: Janusz Zawilski, Centrum Diagnostyczno Lecznicze INTERLAB-Fizjoterapia, Poznań.
  Omawiane zagadnienia: Na czym polega rehabilitacja pacjenta z hemofilią? Dlaczego jest tak istotna? Dostępność.
 6. Skrót wszystkich wystąpień wykładowych.