Cykl debat prasowych online pt.: „Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe”, organizowanych w związku z publikacją książki „Jak motyl. Odczarować mity”

Na cykl złoży się 7 debat skierowanych do mediów w różnych województwach.

Konferencje odbędą się w następujących miastach (godz. 14.30):
Katowice - 30 marca
Bydgoszcz- 14 kwietnia
Warszawa - 29 kwietnia
Kraków - 25 maja
Lublin - 8 czerwca
Gdańsk - 11 czerwca
Poznań - 15 czerwca

W trakcie poszczególnych debat - paneli dyskusyjnych -  odbędą się rozmowy z:

  • wybranymi dziennikarkami, autorkami książkowych wywiadów
  • wybranym lekarzem specjalistą
  • wybranymi pacjentkami - bohaterkami książki
Partner:
GSK
Partnerzy merytoryczni:
Patronat

Jak motylNa rynku wydawniczym ukazała się unikatowa książka o intrygującym tytule „Jak Motyl. Odczarować mity” będąca prawdziwą opowieścią siedmiu kobiet z rakiem jajnika o ich walce o życie. Ich relacjom towarzyszą rozmowy ze specjalistami, wiodącymi ginekologami - onkologami o tym, jak trudną do wczesnego wykrycia i do leczenia jest ta podstępna choroba. Rozmowy o drogach do zdrowia i życia prowadzone z bohaterkami książki przez znakomite polskie dziennikarki pokazują jak niełatwo jest dzisiaj osobie chorej dotrzeć do właściwego lekarza i specjalizującej się w leczeniu danej choroby placówki. Najwyższy czas aby system leczenia chorób nowotworowych uległ modernizacji. W przypadku raka jajnika iskierką nadziei są nowoczesne leki, przedłużające czas do kolejnej wznowy choroby, ale i tu jest problem, bowiem nie mogą być one ordynowane wszystkim chorym na raka jajnika pacjentkom ze względu na ograniczenia programu lekowego.

Książka_Jak motyl. Odczarować mity.pdfKsiążka_Jak motyl. Odczarować mity.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Mieć MARZENIA!”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na spotkanie online z panią dr hab. n. med. Dagmarą Klasa-Mazurkiewicz, ginekologiem - onkologiem z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, oraz z chorymi na raka jajnika paniami i dziennikarką - jedną z autorek najnowszej książki  „Jak motyl. Odczarować mity”.

Bohaterki łączy diagnozowana najczęściej w zaawansowanym stadium podstępna choroba - rak jajnika. W Polsce z jej przyczyny umiera rocznie więcej kobiet aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. Stąd oczekiwanie na zmiany w organizacji systemu opieki onkologicznej i zapewnienie wszystkim pacjentkom możliwości podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach, a także dostępu do terapii nowoczesnymi lekami, które są prawdziwym przełomem i zdecydowanie przedłużają CZAS wolny od choroby. Ten CZAS dla chorych jest bezcenny, daje szanse na normalne życie, pracę, spełnianie MARZEŃ!

15 czerwca 2021, wtorek, godz. 14.30

Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Ocpzd6SiSFeBAxQ03aFS-Q

Licząc na zainteresowanie, pozdrawiamy serdecznie


Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 605 696 894

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR
+48 601 984 237

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 606 389 182     

Program debaty.pdfProgram debaty.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Znaleźć ODWAGĘ!”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na spotkanie online z panem dr hab. n. med. Radosławem Mądrym, Kierownikiem Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu  oraz bohaterkami i autorkami książki „Jak motyl. Odczarować mity”, którym los kazał porzucić w życiu to co zbędne, znaleźć w sobie ODWAGĘ i skupić się na tym, co najważniejsze. Książka pokazuje, że tam, gdzie istnieje cel i sens życia, a także skuteczne leczenie, łatwiej jest funkcjonować, przetrwać chwile niepewności i ciężkiej terapii.

Dla tych kobiet liczy się CZAS, bezcenny czas wolny od choroby, który zyskują dzięki odpowiednio przeprowadzonym operacjom oraz nowym lekom. Dlatego konieczne są zmiany w organizacji systemu leczenia raka jajnika w Polsce, bo sama waleczność i nadzieja nie są wystarczającą bronią w starciu z tak podstępnym i trudnym do wykrycia we wczesnym stadium nowotworem.

11 czerwca 2021, piątek, godz. 14.30

Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_NBx-OgDkRKOVothIzOOuog

Licząc na zainteresowanie, pozdrawiamy serdecznie


Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 605 696 894

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR
+48 601 984 237

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 606 389 182     

Program debaty.pdfProgram debaty.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Siła ŻYCIA!”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na spotkanie online z panem prof. Janem Kotarskim, ginekologiem-onkologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej  oraz bohaterkami i autorkami książki „Jak motyl. Odczarować mity” przedstawiającej czas życia chorych na raka jajnika naznaczony rytmem operacji, chemioterapii, badań i pobytów w szpitalu, remisji i wznów. A mimo to ze słów ciężko chorych kobiet przebija ciągła nadzieja!

Niestety, w Polsce wciąż wyniki leczenia raka jajnika są gorsze niż w innych krajach europejskich. Stąd konieczność pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia i spowodowania by pacjentki szybko trafiały do wyspecjalizowanych ośrodków z doświadczonymi chirurgami, oraz żeby miały dostęp do najnowszych terapii odsuwających kolejne wznowy. Walka z rakiem jajnika to walka o życie!.

8 czerwca 2021, wtorek, godz. 14.30

Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_ju7JogRKTOKKiQGwUvUHUQ

Licząc na zainteresowanie, pozdrawiamy serdecznie


Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 605 696 894

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR
+48 601 984 237

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 606 389 182     

Program debaty.pdfProgram debaty.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Celebrować ŻYCIE”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na spotkanie online z panem prof. dr hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, Kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie i panem prof. dr hab. n. med. Pawłem Blecharzem, Kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii, Oddział w Krakowie, oraz z chorymi na raka jajnika paniami i dziennikarkami - autorkami rozmów o tym, jaką nadzieję w walce z tą podstępną, trudną do wyleczenia chorobą daje postęp medycyny i niezwykła siła ducha samych pacjentek. A wszystko na kanwie najnowszej książki „Jak motyl. Odczarować mity”, której bohaterki opowiadające różne historie życia łączy jedna diagnoza: rak jajnika.

Późna diagnoza raka jajnika to wynik braku skutecznych narzędzi i problem ogólnoświatowy. Niestety, umieralność  na ten nowotwór jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Na pewno przyczyniają się do tych dramatycznych wyników ograniczenia w dostępie do nowoczesnych leków oraz brak systemowego leczenia raka jajnika tylko w wysoko wyspecjalizowanych, akredytowanych placówkach medycznych, jak ma to miejsce w wielu innych krajach. Podczas debaty zaprezentowany zostanie wstępny  projekt nowej strategii organizacji leczenia raka jajnika w Polsce.

25 maja 2021, wtorek, godz. 14.30

Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_J35WN2uhThmCAyB0DTfWyw

Licząc na zainteresowanie, pozdrawiamy serdecznie


Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 605 696 894

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR
+48 601 984 237

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia
+48 606 389 182     

PROGRAM_Celebrować ŻYCIE_25.05.2021.pdfPROGRAM_Celebrować ŻYCIE_25.05.2021.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Kierunek ŻYCIE”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na unikatowe spotkanie online z panem prof. dr hab. n. med. Włodzimierzem Sawickim, Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownikiem Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz z chorymi na raka jajnika paniami i dziennikarkami - autorkami rozmów o tym, jaką nadzieję w walce z tą podstępną, trudną do wyleczenia chorobą daje postęp medycyny i niezwykła siła ducha samych pacjentek. A wszystko na kanwie najnowszej książki „Jak motyl. Odczarować mity”, której bohaterki opowiadające różne historie życia łączy jedna diagnoza: rak jajnika. Siedem  kobiet, siedem opowieści. Miejsce akcji - współczesna Polska - z jednej strony olbrzymi postęp farmakoterapii, a z drugiej niełatwa droga do nowoczesnego leczenia. .

29  kwietnia 2021, czwartek, godz. 14.30

Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_GQDk4oz2Rq-llO6IMyYDwQ

Rak jajnika zwany „cichym zabójcą” to jeden z najtrudniejszych w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów kobiecych. Każdego roku w Polsce taką diagnozę słyszy 3 700 kobiet. Słyszą ją za późno, dlatego około 70 procent spośród nich w ciągu 5 lat umiera. 8 maja obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika, którego celem jest uwrażliwienie na wczesne, nietypowe objawy tego podstępnego nowotworu. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości terapeutyczne, m.in inhibitory PARP, będące swoistym przełomem w opóźnianiu kolejnej wznowy choroby. Czy wszystkie chore na raka jajnika kobiety w naszym kraju mogą z tych leków korzystać?  
Przekazujemy Państwu do wykorzystania w całości lub we fragmentach komunikat prasowy pt.:Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika: jest przełom. To maksimum autoryzowanych informacji uzyskanych od wiodących specjalistów: ginekologów-onkologów: prof. Anity Chudeckiej-Głaz,  prof. Włodzimierza Sawickiego, prof. Radosława Mądrego, prof. Mariusza Bidzińskiego oraz Barbary Górskiej, szefowej Stowarzyszenia Niebieski Motyl.

Licząc na zainteresowanie, apelujemy do Państwa o zachęcanie kobiet do regularnych wizyt u lekarzy, pomimo pandemii. Covid-19 nie wyeliminował innych dotykających nas chorób, także nowotworowych. Warto o tym pamiętać!

Pozdrawiamy serdecznie


Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR  

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

+48 606 389 182     

PROGRAM_29.04. godz. 14.30_Kierunek ŻYCIE.pdfPROGRAM_29.04. godz. 14.30_Kierunek ŻYCIE.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Zyskać czas”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na unikatowe spotkanie online z panią dr hab. n. med. prof. PUM Anitą Chudecką-Głaz,ginekologiem- onkologiem, Kierującą Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, oraz z chorymi na raka jajnika paniami i dziennikarkami - autorkami rozmów o tym jaką nadzieję w walce z tą podstępną, trudną do wyleczenia chorobą daje postęp medycyny i niezwykła siła ducha samych pacjentek. A wszystko na kanwie najnowszej książki „Jak motyl. Odczarować mity”, której bohaterki opowiadające różne historie życia łączy jedna diagnoza: rak jajnika. Siedem  kobiet, siedem opowieści. Miejsce akcji - współczesna Polska - z jednej strony olbrzymi postęp farmakoterapii, a z drugiej niełatwa droga do nowoczesnego leczenia.

14  kwietnia 2021, środa, godz. 14.30
Rejestracja:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Le58fM_xSgqiF_XUCMELQw

Licząc  na zainteresowanie,  pozdrawiamy serdecznie

Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

Agnieszka Zamencka, Agencja DEVA PR  

Więcej informacji:

Hanna Milewska

sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia

+48 606 389 182     

PROGRAM_Zyskać czas_14.04.2021.pdfPROGRAM_Zyskać czas_14.04.2021.pdf

SDZ

Zapraszamy  na debatę prasową online z cyklu
Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe
pt.: „Mój Everest”


Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki, Koledzy!

Zapraszamy na unikatowe spotkanie online z panem prof. dr hab. n. med.  Janem Kotarskim: onkologiem, ginekologiem, szefem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej  oraz z chorymi na raka jajnika paniami i  dziennikarkami - autorkami rozmów o tym jaką nadzieję w walce z tą podstępną, trudną do wyleczenia chorobą daje postęp medycyny i niezwykła siła ducha samych pacjentek. A wszystko na kanwie najnowszej książki „Jak motyl. Odczarować mity”, której bohaterki opowiadające różne historie życia łączy jedna diagnoza: rak jajnika. Siedem  kobiet, siedem opowieści. Miejsce akcji - współczesna Polska - z jednej strony olbrzymi postęp farmakoterapii, z drugiej niełatwe dotarcie do specjalisty, który nowoczesne leki ordynuje.... 

30  marca 2021, wtorek, godz. 14.30
Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/sddz1motyl/

PROGRAM_30.03.2021. Moj Everest.pdfPROGRAM_30.03.2021. Moj Everest.pdf