Współczesne tempo i styl funkcjonowania „redefiniują” współczesny model życia - występuje stały nacisk na wzrost aktywności i podniesienie produktywności; wzrasta obciążenie informatyczne, ograniczane są sen i aktywność fizyczna, narasta spożycie kalorii i kult ortoreksji.

Autor: Prof. dr hab. n. med. BARTOSZ ŁOZA, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

Wszyscy jesteśmy przekonani o swoim niezwykłym zdrowiu. Podejrzenie, że możemy zachorować na jakieś zaburzenie psychiczne odkładamy „z braku czasu”. Zwykle jednak nierozwiązany problem da w końcu „przerzuty” - różnorodne dolegliwości związane z zagrożeniem stresem będą pojawiać się w postaci chorób psychosomatycznych i nieokreślonych, trudnych do identyfikacji dolegliwości.

Autor: Prof. dr hab. n. med. BARTOSZ ŁOZA, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

Współczesny człowiek staje przed potrzebą nabycia umiejętności szybkiej identyfikacji objawów i procesów psychopatologicznych. Taką metodą może być analiza transakcyjna, przystępna koncepcja osobowości - narzędzie własnej i społecznej analizy zjawisk z pogranicza normy i psychopatologii.

Autor: Prof. dr hab. n. med. BARTOSZ ŁOZA, Kierownik Kliniki Psychiatrii WUM, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

streszczenie.pdfstreszczenie.pdf